Nejlepší dokumenty podle ratingu zohledňujícího počet lidí, kteří si dokument přidali do svojí knihovny, stejně jako počet lidí, kteří si dokument prohlédli a příznivě ho ohodnotili.


 
docx Nccad75 8
 Pracovní list je zaměřen na práci s ostrůvky a na změnu při definování technologií.
Předmět: Technické činnosti
Ročník: 6. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 21.03.2013 08:44
Komentáře v diskuzi: 0

 
notebook Eugene Delacroix
 Výkladová prezentace - seznámení s evropským romantickým malířstvím první poloviny 19. století.
Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 7. ročník ZŠ, 8. ročník ZŠ
Učitel: Zuzana Flaksová (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 13.07.2013 23:06
Komentáře v diskuzi: 0

 
pdf Soudnictví v Klatovech IV
 Poslední část na téma soudnictví v Klatovech. Ž se samostatně seznámí s další historií soudnictví v Klatovech, rozhod...
Předmět: Dějepis
Ročník: 8. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 20.11.2013 11:58
Komentáře v diskuzi: 0

 
notebook casp_11
 Materiál obsahuje základní informace o kovech, jejich rozdělení, získávání a použití. Dále obsahuje interaktivní prvk...
Předmět: Technické činnosti
Ročník: 6. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 23.09.2012 17:00
Komentáře v diskuzi: 0

 
notebook casp_17
 Materiál obsahuje základní informace o způsobech zpracování plastů. Seznámí žáky s výrobou plastových předmětů. Preze...
Předmět: Technické činnosti
Ročník: 6. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 23.09.2012 17:15
Komentáře v diskuzi: 0

 
doc Arciděkanský chrám Panny Marie I
 Podklady pro přípravu návštěvy chrámu – stručná historie arciděkanského chrámu v Klatovech, sestavení slovníčku pojmů...
Předmět: Dějepis
Ročník: 8. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 20.01.2013 08:16
Komentáře v diskuzi: 0

 
pdf Arciděkanský chrám Panny Marie II
 Podklady pro návštěvu klatovského kostela Panny Marie. Ž zjišťují nformace přímo na místě (sami, některé s pomocí prů...
Předmět: Dějepis
Ročník: 8. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 20.01.2013 10:00
Komentáře v diskuzi: 0

 
pdf Vaření piva a pivovarnictví ve středověkých Klatovech
 PL na téma pivovarnictví ve středověkých Klatovech. Po přečtení textu odpovídají žáci na otázky. Řešení úkolů součástí.
Předmět: Dějepis
Ročník: 8. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 04.02.2013 10:59
Komentáře v diskuzi: 0

 
notebook O založení osady Klatové
 Prezentace na téma předchùdce středověkého města Klatovy - slovanské osídlení, trhová ves a hypotézy o vzniku jejího...
Předmět: Dějepis
Ročník: 8. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 06.02.2013 09:20
Komentáře v diskuzi: 0

 
notebook Lesy v ČR
 Výukový materiál obsahuje pracovní list, který slouží k procvičení rozdělení přírody na faunu a flóru. Kontrola správ...
Předmět: Technické činnosti
Ročník: 6. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 21.03.2013 07:26
Komentáře v diskuzi: 0

 
notebook Škůdci lesa, ochrana přírody
 Výukový materiál obsahuje pracovní list. Pracovní list je rozdělen do dvou částí. V první části žáci vyplní chybějí...
Předmět: Technické činnosti
Ročník: 6. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 21.03.2013 07:39
Komentáře v diskuzi: 0

 
notebook Vysoká pec
 Výukový materiál slouží k procvičení probírané látky – výroba železa ve vysoké peci. Žáci hledají chyby na obrázku ...
Předmět: Technické činnosti
Ročník: 6. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 21.03.2013 07:42
Komentáře v diskuzi: 0