Nejlepší dokumenty podle ratingu zohledňujícího počet lidí, kteří si dokument přidali do svojí knihovny, stejně jako počet lidí, kteří si dokument prohlédli a příznivě ho ohodnotili.


 
notebook casp_11
 Materiál obsahuje základní informace o kovech, jejich rozdělení, získávání a použití. Dále obsahuje interaktivní prvk...
Předmět: Technické činnosti
Ročník: 6. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 23.09.2012 17:00
Komentáře v diskuzi: 0

 
notebook casp_14
 Materiál obsahuje základní informace o dalších běžně používaných kovech, jejich charakteristiky, způsoby využití. Dál...
Předmět: Technické činnosti
Ročník: 6. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 23.09.2012 17:09
Komentáře v diskuzi: 0

 
notebook casp_16
 Materiál obsahuje základní informace o plastech, jejich rozdělení, výrobě a použití. Dále obsahuje interaktivní prvky...
Předmět: Technické činnosti
Ročník: 6. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 23.09.2012 17:13
Komentáře v diskuzi: 0

 
notebook casp_17
 Materiál obsahuje základní informace o způsobech zpracování plastů. Seznámí žáky s výrobou plastových předmětů. Preze...
Předmět: Technické činnosti
Ročník: 6. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 23.09.2012 17:15
Komentáře v diskuzi: 0

 
notebook casp_20
 Materiál obsahuje v úvodu aktivity k zopakování uèiva, dále pak soubor testových otázek, kterým bude uzavřena kapit...
Předmět: Technické činnosti
Ročník: 6. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 23.09.2012 17:21
Komentáře v diskuzi: 0

 
docx Věty podle postoje mluvčího
 žáci si zopakují učivo o větách podle postoje mluvčího
Předmět: nespecifikovaný
Ročník: 7. ročník ZŠ
Učitel: Ivona Kindlová (Masarykova ŽŠ, Dolní Roveň)
Přidaný: 30.10.2012 21:37
Komentáře v diskuzi: 0

 
notebook Vznik města Klatov
 Prezentace na téma vznik města Klatov. Součástí interaktivní vstupy pro žáky. Metodické poznámky na konci prezentace.
Předmět: Dějepis
Ročník: 8. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 19.01.2013 13:12
Komentáře v diskuzi: 0

 
pdf Opevnění města III
 Praktické zmapování části zbytků hradebního opevnění Klatov. Metodické poznámky a naměřené údaje součástí.
Předmět: Dějepis
Ročník: 8. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 20.01.2013 06:30
Komentáře v diskuzi: 0

 
pdf Vaření piva a pivovarnictví ve středověkých Klatovech
 PL na téma pivovarnictví ve středověkých Klatovech. Po přečtení textu odpovídají žáci na otázky. Řešení úkolů součástí.
Předmět: Dějepis
Ročník: 8. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 04.02.2013 10:59
Komentáře v diskuzi: 0

 
notebook O založení Klatov a okolních osad
 Prezentace na téma pověst o založení obcí na Klatovsku. Práce s pověstí, vyhledávání pùvodu názvù obcí na internetu. ...
Předmět: Dějepis
Ročník: 8. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 06.02.2013 09:22
Komentáře v diskuzi: 0

 
notebook Křížovka
 Výukový materiál obsahuje sadu křížovek obráceně, které jsou určeny pro skupinovou práci žáků. Obsahově jsou zaměřeny...
Předmět: Technické činnosti
Ročník: 6. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 21.03.2013 07:28
Komentáře v diskuzi: 0

 
notebook Jedle, modřín
 Výukový materiál obsahuje pracovní list, který je zaměřen na samostatnou práci žáka s textem. V krátkém textu jsou uv...
Předmět: Technické činnosti
Ročník: 6. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 21.03.2013 07:34
Komentáře v diskuzi: 0