Nejlepší dokumenty podle ratingu zohledňujícího počet lidí, kteří si dokument přidali do svojí knihovny, stejně jako počet lidí, kteří si dokument prohlédli a příznivě ho ohodnotili.


 
notebook casp_02
 Výukový materiál poskytuje žákům základní informace o různých významech lesů. Pro zvýšení motivace obsahuje inter...
Předmět: Technické činnosti
Ročník: 6. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 23.09.2012 15:55
Komentáře v diskuzi: 0

 
notebook casp_03
 Materiál obsahuje základní informace o kořenových systémech stromů, jejich charakteristiky, jejich výhody a nevýhod...
Předmět: Technické činnosti
Ročník: 6. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 23.09.2012 15:58
Komentáře v diskuzi: 0

 
notebook casp_06
 Materiál obsahuje základní informace o jehličnatých stromech - jedli a modřínu, jejich charakteristiky, zpùsoby využ...
Předmět: Technické činnosti
Ročník: 6. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 23.09.2012 16:43
Komentáře v diskuzi: 0

 
notebook casp_15
 Tento materiál obsahuje opakovací lekce k tématickému celku kovy. Souhrnné opakování a procvičování je pomocí interak...
Předmět: Technické činnosti
Ročník: 6. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 23.09.2012 17:10
Komentáře v diskuzi: 0

 
notebook Opevnění města I
 Prezentace na téma středověké opevnění Klatov (1. část). V příloze prezentace uloženy dva PL pro práci žáků.
Předmět: Dějepis
Ročník: 8. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 19.01.2013 14:42
Komentáře v diskuzi: 0

 
notebook Opevnění města II
 Prezentace na téma opevnění Klatov (2. část). V příloze uložen PL pro žáky.
Předmět: Dějepis
Ročník: 8. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 19.01.2013 14:45
Komentáře v diskuzi: 0

 
notebook O založení osady Klatové
 Prezentace na téma předchùdce středověkého města Klatovy - slovanské osídlení, trhová ves a hypotézy o vzniku jejího...
Předmět: Dějepis
Ročník: 8. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 06.02.2013 09:20
Komentáře v diskuzi: 0

 
notebook Lesy v ČR
 Výukový materiál obsahuje pracovní list, který slouží k procvičení rozdělení přírody na faunu a flóru. Kontrola správ...
Předmět: Technické činnosti
Ročník: 6. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 21.03.2013 07:26
Komentáře v diskuzi: 0

 
notebook Nejrozšířenější druhy jehličnanů v ČR
 Výukový materiál obsahuje pracovní list, který slouží k procvičení k procvičení získaných znalostí o druzích kořenov...
Předmět: Technické činnosti
Ročník: 6. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 21.03.2013 07:29
Komentáře v diskuzi: 0

 
notebook Škůdci lesa, ochrana přírody
 Výukový materiál obsahuje pracovní list. Pracovní list je rozdělen do dvou částí. V první části žáci vyplní chybějí...
Předmět: Technické činnosti
Ročník: 6. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 21.03.2013 07:39
Komentáře v diskuzi: 0

 
docx FiloCAD 5
 Pracovní list žáky podrobně seznamuje s možnostmi úpravy již vytvořených souborů. Žáci již znají, jak správně odečíst...
Předmět: Technické činnosti
Ročník: 6. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 21.03.2013 08:24
Komentáře v diskuzi: 0

 
docx FiloCAD 7
 Pracovní list je zaměřen na procvičení a upevnění získaných dovedností a znalostí na stroji FiloCAD. Je zaměřen na vk...
Předmět: Technické činnosti
Ročník: 6. ročník ZŠ
Učitel: Yvona Nováková (ZŠ Plánická ul., Klatovy)
Přidaný: 21.03.2013 08:26
Komentáře v diskuzi: 0