Nejlepší dokumenty podle ratingu zohledňujícího počet lidí, kteří si dokument přidali do své knihovny, stejně jako počet lidí, kteří si dokument prohlédli a příznivě ho ohodnotili


 
pps VESMÍR
 Pps - přehled a porovnání planet se Zemí; výzkum vesmíru; pohled na Zemi z vesmíru; kontinenty; kontinenty v noci; za...
Předmět: Přírodověda, Zeměpis
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ, 7. ročník ZŠ, 8. ročník ZŠ
Učitel: Eva Macháčková (FZŠ při PedF UK, Praha 5 - Lužiny)
Přidaný: 17.09.2010 21:02
Komentáře v diskuzi: 4 nepřečtené

 
doc Den matek - pásmo pro maminky
 Den matek - pásmo pro maminky
Předmět: Český jazyk, Hudební výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učitel: Marie Miklasová (ZŠ Heyrovského ul., Olomouc)
Přidaný: 30.04.2011 20:18
Komentáře v diskuzi: 0

 
doc paní voda
Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ
Učitel: Klára Kamenská (ZŠ M. Kudeříkové Strážnice)
Přidaný: 02.08.2010 22:07
Komentáře v diskuzi: 1 nepřečtený

 
pdf Meluzína za komínem
 Postup práce je v dokumentu.
Předmět: Praktické činnosti, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učitel: Hana Bošková (ZŠ a MŠ Dub )
Přidaný: 15.01.2013 13:40
Komentáře v diskuzi: 7 nepřečtených

 
doc Podzimní nálada
 Podzim - zapouštění barev do klovatiny, stříhání...
Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učitel: Ludmila Jakubová (ZŠ a MŠ Milotice)
Přidaný: 02.08.2010 19:15
Komentáře v diskuzi: 0

 
doc RELAXAČNÍ TECHNIKY II
 Relaxační příběhy - motivační do hodin VV, ČJ, slohu, dramaterapie - nácvik autogenního tréninku
Předmět: Český jazyk, Dramatická výchova, Prvouka, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ, 7. ročník ZŠ
Učitel: Naděžda Vlasáková (ZŠ Dobřany)
Přidaný: 30.08.2010 11:25
Komentáře v diskuzi: 0

 
doc RHYMES
 20 stran básniček seřazených podle témat barvy, čísla, rodina, akce....... vybraných z různých dětských repolel i uče...
Předmět: Anglický jazyk
Ročník: předškolská příprava, 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ
Učitel: Alexandra Khodlová (ZŠ a MŠ při Fakultní Thomayerově nem.)
Přidaný: 05.08.2010 12:21
Komentáře v diskuzi: 0

 
doc Podzimní motivy
 Podzimní motivy
Předmět: Pracovní výchova, Praktické činnosti, Technické činnosti, Výtvarná výchova
Ročník: předškolská příprava, 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učitel: Markéta Vlková (ZŠ Holubova ul., Holice)
Přidaný: 16.08.2010 00:50
Komentáře v diskuzi: 2 nepřečtené

 
doc Náš strom - projektové dny
 Projektové dny realizované ve 3. ročníku po probrání učiva o stromech. Náměty na činnosti + fotografie z naší realizace
Předmět: Český jazyk, Matematika, Prvouka, Přírodověda, Výtvarná výchova
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učitel: Lenka Malá (ZŠ Pohořská 8, Odry)
Přidaný: 27.07.2010 08:59
Komentáře v diskuzi: 1 nepřečtený

 
doc Pracovní list: vyjmenovaná slova a jejich zařazení k jmenným rodům
 Pracovní list: procvičování vyjmenovaných slova a jmenného rodu. Děti nejprve doplní chybějící i/y, poté slova zařadí...
Předmět: Český jazyk
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učitel: Jindřiška Konečná (ZŠ a MŠ Knínice u Boskovic)
Přidaný: 25.07.2010 19:53
Komentáře v diskuzi: 1 nepřečtený