Všechny nejnovější dokumenty bez rozdílu kvality


 
ppt ukázky reklam
 ukázky starých a nových reklam, žáci mohou hádat slogany
Předmět: Český jazyk
Ročník: 8. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ
Učitel: Michaela Hantková (ZŠ Pod Zahrádkami, Rosice)
Přidaný: 09.06.2010 21:25
Komentáře v diskuzi: 0

 
doc reklama
 zápis k reklamě, průřezové téma mediální výchova
Předmět: Český jazyk
Ročník: 8. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ
Učitel: Michaela Hantková (ZŠ Pod Zahrádkami, Rosice)
Přidaný: 09.06.2010 21:22
Komentáře v diskuzi: 0

 
doc postup při určování větných členů
 grafický rozbor věty jednoduché, postup
Předmět: Český jazyk
Ročník: 6. ročník ZŠ
Učitel: Michaela Hantková (ZŠ Pod Zahrádkami, Rosice)
Přidaný: 09.06.2010 20:51
Komentáře v diskuzi: 0

 
ppt komunikace
 prezentace k tématu komunikace, úkoly k tématu
Předmět: Český jazyk
Ročník: 6. ročník ZŠ, 7. ročník ZŠ, 8. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ
Učitel: Michaela Hantková (ZŠ Pod Zahrádkami, Rosice)
Přidaný: 09.06.2010 20:49
Komentáře v diskuzi: 0

 
doc sebehodnocení k vypravování
 sebehodnocení k vypravování
Předmět: Český jazyk
Ročník: 6. ročník ZŠ
Učitel: Michaela Hantková (ZŠ Pod Zahrádkami, Rosice)
Přidaný: 09.06.2010 20:46
Komentáře v diskuzi: 0

 
doc úkoly k výkladu, výtahu
 texty a úkoly k tématu výklad, výtah v 9. roč.
Předmět: Český jazyk
Ročník: 9. ročník ZŠ
Učitel: Michaela Hantková (ZŠ Pod Zahrádkami, Rosice)
Přidaný: 09.06.2010 20:43
Komentáře v diskuzi: 0

 
flp Význam slov-ActivStudio
 Interaktivní sešit vytvořený v ActivStudiu - procvičení tématu: význam slov, slova nadřazená, podřazená, souřadná - ...
Předmět: Český jazyk
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učitel: Jana Olžbutová (ZŠ s RVCJ, Metelkovo nám., Teplice)
Přidaný: 08.06.2010 06:30
Komentáře v diskuzi: 0

 
doc Klapzubova jedenáctka
 procvičování učiva o číslovkách, skupinová práce
Předmět: Český jazyk
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učitel: Jovanka Rybová (ZŠ J.A.Komenského, Kyjov)
Přidaný: 07.06.2010 13:53
Komentáře v diskuzi: 0

 
ppt Protiklady
 Slova protikladná - interaktivní sešit převedený do formátu ppt.
Předmět: Český jazyk
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učitel: Jana Olžbutová (ZŠ s RVCJ, Metelkovo nám., Teplice)
Přidaný: 06.06.2010 03:40
Komentáře v diskuzi: 0

 
flp Protiklady-ActivStudio
 Interaktivní sešit - slova protikladná - vytvořený v ActivStudiu.
Předmět: Český jazyk
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učitel: Jana Olžbutová (ZŠ s RVCJ, Metelkovo nám., Teplice)
Přidaný: 06.06.2010 03:14
Komentáře v diskuzi: 0