Nejlepší dokumenty podle ratingu zohledňujícího počet lidí, kteří si dokument přidali do svojí knihovny, stejně jako počet lidí, kteří si dokument prohlédli a příznivě ho ohodnotili.


 
doc Sebehodnocení žáka - klíčové kompetence
 Pracovní list - možno použít na konci roku nebo v pololetí, jednoduchá forma, žák si zakládá do svého portfolia, výsl...
Předmět: Český jazyk, Občanská výchova, Přírodověda, Vlastivěda
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ, 7. ročník ZŠ, 8. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ
Učitel: Jarmila Krupičková (Masarykova ZŠ a MŠ, Nezamyslice)
Přidaný: 08.08.2010 15:24
Komentáře v diskuzi: 5 nepřečtených

 
doc Různé pohybové hry pro mladší žáky
 Různé pohybové hry pro mladší žáky - v tělocvičně, v přírodě, k využití k soutěžím k MDD, na škole v přírodě a pod.
Předmět: Dramatická výchova, Tělesná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učitel: Marie Miklasová (ZŠ Heyrovského ul., Olomouc)
Přidaný: 14.05.2011 09:08
Komentáře v diskuzi: 11 nepřečtených

 
doc zvyky vánoc
 projektové vyučování, děti se seznamují s tradicí Vánoc, poznávají jak slaví Vánoce jiné kultury. Po celý den, se dět...
Předmět: Český jazyk, Hudební výchova, Pracovní výchova, Prvouka, Výtvarná výchova
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učitel: Miroslava Sedlárová (ZŠ Zlatnická ul., Most)
Přidaný: 24.06.2010 17:37
Komentáře v diskuzi: 1 nepřečtený

 
pdf Velká kniha her
 Kdysi dávno jsem objevila na internetu knihu her, vždy se hodila před výletem, na třídnických hodinách i mezi přáteli...
Předmět: nespecifikovaný
Ročník: předškolská příprava, 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ, 7. ročník ZŠ, 8. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ
Učitel: Michaela Hantková (ZŠ Pod Zahrádkami, Rosice)
Přidaný: 26.08.2010 18:17
Komentáře v diskuzi: 3 nepřečtené

 
doc didaktické hry do čtení psaní
Předmět: Český jazyk
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učitel: Klára Kamenská (ZŠ M. Kudeříkové Strážnice)
Přidaný: 15.08.2010 21:15
Komentáře v diskuzi: 0

 
pps PRAVĚK
 Pps - doba kamenná, bronzová a železná; mamut, první zemědělci, zbraně; způsob života
Předmět: Vlastivěda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učitel: Eva Macháčková (FZŠ při PedF UK, Praha 5 - Lužiny)
Přidaný: 16.10.2010 17:08
Komentáře v diskuzi: 3 nepřečtené

 
doc PROJEKTOVÝ DEN - "CESTA DO PRAVĚKU"
 Kompletně zpracovaný PD - cíle, postup, hodnocení, klíčové kompetence, výstupy
Předmět: Český jazyk, Dějepis, Pracovní výchova, Vlastivěda, Výtvarná výchova
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ
Učitel: Jarmila Krupičková (Masarykova ZŠ a MŠ, Nezamyslice)
Přidaný: 12.08.2010 15:33
Komentáře v diskuzi: 0

 
doc VYUŽITÍ VRŠKŮ OD PET LAHVÍ V ČESKÉM JAZYCE
 Využití vršků od PET lahví v českém jazyce. Náměty k činnostem a hrám.
Předmět: Český jazyk
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učitel: Marie Miklasová (ZŠ Heyrovského ul., Olomouc)
Přidaný: 23.05.2011 12:25
Komentáře v diskuzi: 3 nepřečtené

 
pdf Obrázky rostlin k vybarvení
 Sada 16 rostlin z různého prostředí, lze vybarvovat jako omalovánku, třídit podle kritérií, přiřazovat názvy, popisov...
Předmět: Prvouka, Přírodopis, Přírodověda
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ
Učitel: Jiřina Kalousková (ZŠ Rýmařovská ul., Bruntál)
Přidaný: 13.08.2010 21:24
Komentáře v diskuzi: 0

 
doc velikonoce - jaro
 projektové dopoledne, kde se děti seznamují s velikonocemi a zvyky, které je doprovází. Děti se učí hádankou, zvídavo...
Předmět: Český jazyk, Matematika, Pracovní výchova, Prvouka, Výtvarná výchova
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učitel: Miroslava Sedlárová (ZŠ Zlatnická ul., Most)
Přidaný: 24.06.2010 17:42
Komentáře v diskuzi: 3 nepřečtené

 
doc Hra tvrdé, měkké souhlásky
 Oblíbená hra k procvičení pravopisu tvrdých a měkkých souhlásek.
Předmět: Český jazyk
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učitel: Hana Hrdinová (ZŠ Komenského 269, Letohrad)
Přidaný: 20.08.2010 23:32
Komentáře v diskuzi: 0

 
doc 50 OKRUHŮ A OTÁZEK PRO ZÁVĚREČNÝ TEST
 SOUBOR - 50 otázek + okruhů pro vypracování závěrečného TESTU z vlastivědy - 4. ročník ZŠ /zeměpisná část/
Předmět: Vlastivěda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učitel: Eva Macháčková (FZŠ při PedF UK, Praha 5 - Lužiny)
Přidaný: 04.04.2011 18:30
Komentáře v diskuzi: 0