Všechny nejnovější dokumenty bez rozdílu kvalit


 
pdf Opakovací prověrka
 Příprava na závěrečné opakování - pravopis, práce s textem, vyhledávání zadaných slovních druhů
Předmět: Český jazyk
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ
Učitel: Renata Balejová (28. ZŠ Rodinná 39, Plzeň)
Přidaný: 25.05.2021 21:11
Komentáře v diskuzi: 3 nepřečtené

 
pdf Čteme s Eduardem Petiškou
 Práce s textem - shrnutí po prezentaci mimočítankové četby E. Petišky, propojení do vlastivědy - historie Okoře, vyhl...
Předmět: Český jazyk
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učitel: Renata Balejová (28. ZŠ Rodinná 39, Plzeň)
Přidaný: 08.11.2015 18:02
Komentáře v diskuzi: 0

 
pdf 6 profesí, které se už nejspíše nenaučíš
 Opravená příloha textu - Práce s textem, návrat k historickým řemeslům, orientace v textu, vyhledávání zajímavostí....
Předmět: Český jazyk
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učitel: Renata Balejová (28. ZŠ Rodinná 39, Plzeň)
Přidaný: 25.10.2015 19:37
Komentáře v diskuzi: 5 nepřečtených

 
doc Slova kroužkování L, l.doc
 Vyhledávání písmene L,l, opakování probraných písmen a,e,i,o,u
Předmět: Český jazyk
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učitel: Iveta Milostná (ZŠ a MŠ Šebkovice)
Přidaný: 06.10.2015 21:59
Komentáře v diskuzi: 0

 
zip Kde se vzali Přemyslovci
 Rozvoj čtenářské gramotnosti - práce s textem v rámci četby Starých pověstí českých, četba, zpracování informací, vyh...
Předmět: Český jazyk
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učitel: Renata Balejová (28. ZŠ Rodinná 39, Plzeň)
Přidaný: 24.05.2015 17:59
Komentáře v diskuzi: 3 nepřečtené

 
docx Rok a jeho proměny
 Kompletní příprava na výuku o ročních obdobích dle metod Kritckého myšlení E-U-R. Obsahuje čtení s porozuměním, práci...
Předmět: Český jazyk, Prvouka
Ročník: Nespecifikovaný
Učitel: Renata Tylšová (ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec)
Přidaný: 15.03.2014 20:13
Komentáře v diskuzi: 3 nepřečtené

 
notebook Olympijské hry
 Projektová výuka na téma olympijské hry- práce s informacemi, vyhledávání na webu, významní čeští olympionici, tříděn...
Předmět: Český jazyk, Vlastivěda
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učitel: Renata Balejová (28. ZŠ Rodinná 39, Plzeň)
Přidaný: 12.03.2014 22:11
Komentáře v diskuzi: 4 nepřečtené

 
docx TROJHLÁSKOVÉ SLABIKY - čtení vět
 Čtení vět, vyhledávání obrázku k dané větě.
Předmět: Český jazyk
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učitel: Jana Podhorová (ZŠ a MŠ Staré Město, Nádaržní)
Přidaný: 21.02.2014 16:23
Komentáře v diskuzi: 0

 
docx SKLÁDEJ SLOVA - písmeno "N"
 Slabiky vytiskneme pro přehlednost na 2 různě barevné papíry (každá barva k jednomu řádku obrázků). Slabiky rozstříhá...
Předmět: Český jazyk
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učitel: Jana Podhorová (ZŠ a MŠ Staré Město, Nádaržní)
Přidaný: 04.01.2014 07:37
Komentáře v diskuzi: 0

 
xlsx Tvrdé souhlásky
 V čtyřsměrce děti vyhledávají slova s tvrdýma slabikama. Po jejich vyškrtání jim ze zbylých písmen vyjde tajenka.
Předmět: Český jazyk
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učitel: Renata Tylšová (ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec)
Přidaný: 08.12.2013 19:59
Komentáře v diskuzi: 0

 
ppsx Hledej písmenko (dD)
 zraková diferenciace-vyhledávání dD mezi tvarově podobnými písmeny
Předmět: Český jazyk
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učitel: Martina Skalová (ZŠ a MŠ, Hlušice)
Přidaný: 04.12.2013 17:15
Komentáře v diskuzi: 0

 
docx Běhavé čtení - ČERTI
 Žáci pracují ve skupinách, každý člen skupiny si vyhledává údaje o jednom čertovi. Karty o čertech rozmisťuji na chod...
Předmět: Český jazyk
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učitel: Naděžda Pézlová (ZŠ Černošín, Černošín)
Přidaný: 03.12.2013 14:57
Komentáře v diskuzi: 0