Změna parametrů dokumentu

Parametry dokumentu můžeme zpětně měnit. Vyhledáme cílový dokument ve své knihovně.

Přejedeme myší na dokument a klikneme na ikonu "Upravit soubor".

Nyní můžeme udělat potřebné změny (doplníme stručný popis dokumentu).

Změny uložíme.

Změny byly zaznamenány.

Obsah