Práce se schránkami

Knihovnou rozumíme Váš prostor ve Virtuální knihovně.

1. Přihlásíme se

2. Klikneme na "Knihovnu" v hlavním menu.

Klikneme na "Knihovnu" v podmenu.

V knihovně se nacházejí schránky a podschránky, do kterých ukládáme dokumenty.

Schránky a podschránky v knihovně vytvářejí stromovou strukturu. Můžeme je rozbalovat (klikem na +),

a zabalovat (klikem na -).

Stromovou strukturu Knihovny si vytváříme sami a můžeme ji kdykoliv měnit. Pokud přejdeme kurzorem myši na schránku, zobrazí se ikonky sloužící k práci s schránkami.

Vytvoříme schránku v Hlavním adresáři. (Schránky mohou označovat jednotlivé předměty)

1. Klikneme na ikonku "nová schránka"

2. napíšeme název schránky

3. klikneme na "Uložit".

Analogicky vytvoříme ve schránce podschránku. (Podschránku mohou označovat ročníky v jednotlivých předmětech). Pomocí schránek a podschránek vytváříme stromovou strukturu.

Schránku nebo podschránku vymažeme pomocí ikonky Vymazat. Vymažeme schránku.

Schránka je vymazaná.

Analogicky vymažeme i podschránku.

Obsah