FAQ


Obchodní podmínky

1. 1. Kdo všechno se může zaregistrovat?
Zaregistrovat se mohou
• mateřské školy,
• základní školy,
• speciální školy,
• střední školy,
• umělecké školy,
• centra volného času,
• popřípadě občanské, resp. rodičovské sdružení při škole,
• v případě malotřídních škol, kde je statutárním zástupcem obec, resp. město, je objednavatelem obec, resp. město.
2. 2. Jak se může škola zaregistrovat?
Škola, resp. jiný výše jmenovaný subjekt pošle objednávku mailem – knihovna@sborovna.cz , resp. telefonicky na 53 330 92 20 u paní Kristíny Rybárové.
Při objednávce je potřebné uvést
• přesný název školy,
• statutárního zástupce,
• a taktéž je potřebné uvést počet žáků ve škole.